колебливост

колебливост
същ. - колебание, променчивост, непостоянство, несигурност, неустановеност, неустойчивост, неопределеност, неизвестност
същ. - безпътица, кръстопът, нерешителност, несмелост, малодушие, неувереност, съмнение, раздвоение, плахост, боязливост, смут, двоумение, раздвоеност, разочарование, непоследователност
същ. - пораженство, отстъпление, отстъпничество, дефетизъм
същ. - вариране, нестабилност, промяна, разлика
същ. - променливост, капризност
същ. - превратност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • варијабилност — (лат. variabilitas) 1. променливост, колебливост, непостојаност 2. разновидност …   Macedonian dictionary

  • версатилитет — (лат. versatilitas) 1. превртливост, колебливост, променливост 2. вештина, досетливост …   Macedonian dictionary

  • ирезолуција — (лат. irressolutio) нерешителност, колебливост …   Macedonian dictionary

  • хамлетизам — однесување во духот на Хамлет (главниот јунак во истоимената трагедија на Шекспир), колебливост, нерешителност …   Macedonian dictionary

  • безволие — същ. безхарактерност, слабоволие, слабодушие, малодушие, слабохарактерност, колебливост, нерешителност, непоследователност, непостоянство …   Български синонимен речник

  • вариране — същ. колебание, отклонение същ. нестабилност, колебливост, неустановеност, промяна, разлика …   Български синонимен речник

  • двоумение — същ. колебание, раздвоение, раздвоеност, двойственост, колебливост, съмнение, нерешителност, непостоянство, боязливост, дилема същ. безпътица, кръстопът …   Български синонимен речник

  • изменчивост — същ. променчивост, непостоянство, неустановеност, колебливост, несигурност, неопределеност, непоследователност, подвижност същ. каприз, фантазия, своенравие, своеобразие …   Български синонимен речник

  • капризност — същ. непостоянство, променливост, колебливост …   Български синонимен речник

  • колебание — същ. колебливост, променчивост, непостоянство, несигурност, неустановеност, неустойчивост, неопределеност, неизвестност същ. безпътица, кръстопът, нерешителност, несмелост, малодушие, неувереност, съмнение, раздвоение, плахост, боязливост, смут,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”